Kjerringrokk (Åkersnelle)

Equisetum arvense

Beskrivelse
Jeg har laget dram av åkersnelle og engsnelle, og vet ikke om andre snellearter gir like godt resultat. Kjerringrokk er full av mineraler og har lang tradisjon i norsk folkemedisin. Det er likvel ikke eventuelle medisinske virkninger som gjør den fortjent til en plass i drammeglasset. Den smaker ganske godt.

Dette er ikke en aromatisk plante, og den viktigste grunnen til at jeg har tatt den med i utvalget er at kjerringrokkdram er til forveksling lik den kjente polske bisongressvodkaen Zubrowka. Vi må derfor regne med at kjerringrokk inneholder kumarin som gulaks, myske, gulmaure m.fl..

Metode
Det er sommerstengelen vi er ute etter. Plukk den i juli eller senere. Riv av de tynne "grenene" og kast dem. Klipp stengelen i biter og dekk det hele med 40 % sprit i et glass med lokk.

Trekketid
La den trekke i 4-6 dager.

Tynning
Jeg fotynnet den relativt forsiktig, 1:4.

Lagring
Den bør drikkes nylaget, etter et års tid taper den seg og til slutt smaker den mer grønt gress enn kumarin.


Lenker:
Ingen andre jeg vet om beskriver denne drammen.